HOMOGRAFER

 

Ord

Uttal 1

Betydelse 1

Uttal 2

Betydelse 2

anden

/ˈandˌen/

spöket (substantiv)

/ˈanden/

ankdjuret (substantiv)

anrika

/ˈanˌriːka/

koncentrera mineral (verb)

/ˈɑːnˌriːka/

rika på anor (adjektiv)

banan

/baˈnɑːn/

en frukt (substantiv)

/ˈbɑːnˌan/

spåret, vägen (substantiv)

bete

/ˈbeːtˌe/

gräs att beta av (substantiv)

/betˈeː/

handla, uppföra sig (verb)

delta

/ˈdeːlˌtɑː/

deltaga, närvara (verb)

/ˈdeltˌa/

grekisk bokstav; floddelta (substantiv)

kista (Kista)

/ˈɕiːsta/

ort i Uppland (egennamn)

/ˈɕɪstˌa/

låda (substantiv)

kort

/kɔrt/

motsats till lång/långt (adjektiv; adverb)

/kʊrt/

fotografi; liten skiva eller styv lapp med information (substantiv)

kön

/ɕøːn/

biologiskt genus (substantiv)

/køːn/

ledet, raden; biljardspeldonet (substantiv)

kör

/køːr/

sånggrupp med flera i varje stämma (substantiv)

/ɕøːr/

för ett fordon (verb)

loge

/ˈluːgˌe/

hus för handtröskning (substantiv)

/loːɧ/

artistrum eller privat åskådarbås på teater (substantiv);
lokalavdelning av förening, orden etc (substantiv)

lounge

/ˈluːˌɵŋe/

lodjurets avkomma (substantiv)

/launʃ/, /laʊndʒ/

vilorum i hotell, passagerarfartyg eller liknande (substantiv)

man

/man/

karl (substantiv)

/mɑːn/

stort hår (hos kattdjur) (substantiv)

matris

/matrˈiːs/

tvådimensionell rektangulär struktur (substantiv)

/ˈmɑːtˌriːs/

ätbart ris (substantiv)

sedan

/ˈseːˌdan/

därefter (konjunktion; adverb)

/sedˈɑːn/

bilkarosstyp (substantiv)

Skörd från DN onsdag och torsdag: