HOMOFONER 

KOL KÅL
BRÄDDEN BREDDEN
HJUL JUL
ÄGG EGG
HJORD JORD
KARL KART
TJECK, CHECK KÄCK

En amatörkirurg ifrån Järna
experimenterade ofta och gärna
Men så en kväll
slant hans skalpell
så numera saknar han hjärna.